top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

BETALING
De betaling van alle diensten op deze website worden in twee termijnen gefactureerd. Nadat er akkoord is gegeven op een voorstel en voordat een project van start gaat, betaalt de klant een niet-restitueerbare aanbetaling van 50% van de totale factuur. Na het afronden van het project wordt het resterende bedrag gefactureerd. Deze betaling zal eveneens 50% van de totale factuur bedragen.

Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Indien de factuur na 30 dagen, met herinnering, niet is betaald wordt 10% van de gehele factuur toegevoegd aan het subtotaal.

PRIJZEN
De prijzen van alle diensten op deze website zijn in euros - exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten voor bijvoorbeeld:
-
 Website licentie/hosting
-  Content creatie (materiaal, locatie & props)

MAANDELIJKSE DIENST
STUDIO ACHA biedt ook diensten aan met vaste uren per maand. Denk hierbij aan content creatie, social media concepts/onderhoud en/of brainstorm sessies. Voor het verminderen in uren of stopzetten van een van deze diensten geldt een opzegtermijn van 3 maanden. 

AANSPRAKELIJK EN EIGENDOM
Tijdens de uitvoering van het project ligt de eigendom bij STUDIO ACHA. Wanneer het project is afgerond zal het volledige project, inclusief eigendom, worden overgedragen aan de klant. STUDIO ACHA heeft de vrijheid om het hele project, of delen hiervan, te delen op social media en/of de website in vorm van een zakelijk portfolio. 

Voor, tijdens en na het project ligt de verantwoordelijk van content, tekst en overige uitingen altijd bij de klant. STUDIO ACHA is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade of tegenslagen. 

COPYRIGHT
Al de ontwerpen en uitwerkingen zijn in eigendom van STUDIO ACHA. Deze kunnen niet worden gedeeld, doorverkocht of opnieuw worden gedistribueerd, zowel commercieel als niet-commercieel zonder toestemming van STUDIO ACHA.

bottom of page